[Thách Đấu Hàn] Khi Dopa có Twisted Fate, và Peanut có Elise
Cả 2 di chuyển quá khủng khiếp.
Cao Thủ | July 16, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Video liên quan

X
loading...